top of page
Image by Rock Staar

Nadzorni odbor

Predsjednik

Jozo Milićević
E-mail: milicevicj17@gmail.com

Član nadzornog odbora

Joško Luka Bogdan
PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.
E-mail: luka@pharmacia-laboratorij.hr

 

Član nadzornog odbora

Jakša Bilić
Leksikografski zavod
E-mail: bilic.jaksa@gmail.com

bottom of page