top of page

Članstvo

Zašto postati

ZAŠTO POSTATI ČLAN HDL-A

HDL kao prva strukovna udruga za promicanje lobiranja u Hrvatskoj nudi svojim članovima pristup velikoj poslovnoj mreži domaćih i inozemnih stručnjaka. Članom može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba iz Hrvatske ili inozemstva. Pravne osobe imaju mogućnost dva/dvije svoja zaposlenika/ice postaviti kao referentne zaposlenike koji primaju beneficije HDL-a koji uključuju popuste na aktivnosti koje Društvo organizira te pristup bogatoj lobističkoj literaturi te vijestima iz svijeta lobiranja.

Budući da je lobiranje danas nužan dio gotovo svakog tipa poslovanja, HDL nastoji omogućiti svojim članovima da se putem naših aktivnosti i obavijesti bolje upoznaju s lobističkim slučajevima i praksama.

Edukacije o lobiranju koje HDL organizira nekoliko puta godišnje ključne su za obrazovanje svih zainteresiranih o tehnikama i metodama lobiranja, kao i samoj srži važnosti lobiranja kako u Hrvatskoj tako i u Europi i Svijetu. Članovi HDL-a imaju popust na sve lobističke seminare koje organizira HDL te nakon završenog seminara dobivaju certifikat o pohađanju.

Članstvo za fiz

ČLANSTVO ZA FIZIČKE OSOBE

Članom HDL-a može postati svaka poslovno sposobna domaća i strana fizička osoba. Za primanje u članstvo HDL-a kandidat mora ispuniti pristupnicu, potpisati Etički kodeks, dostaviti životopis i platiti članarinu za tekuću godinu.

Pristupnica se može ispuniti u elektronskom obliku i zajedno sa životopisom poslati na tajnistvo@hdl.hr.

Na pristupnici je obavezno navesti dva člana HDL-a za preporuku te priložiti zamolbu za učlanjenje u kojoj ćete obrazložiti zašto želite postati član HDL-a. O vašoj zamolbi odlučit će Upravni odbor na prvoj sljedećoj sjednici.

Sljedeći korak je potpisivanje Etičkog kodeksa čime se članovi obvezuju na ponašanje u skladu s njegovim odredbama. Etički kodeks potrebno je potpisati vlastoručno te skeniranog poslati na tajnistvo@hdl.hr ili dostaviti poštom na adresu:

Hrvatsko društvo lobista
Ilica 5 (Oktogon)
10 000 Zagreb

Nakon toga slijedi plaćanje članarine koja iznosi 250 € godišnje, a možete je uplatiti po računu koji ćemo vam uspostaviti po prijavi u članstvo ili gotovinom u dogovoru s Tajništvom HDL-a.

U polje platitelj obavezno navesti vaše ime i prezime ili naziv institucije koja vrši uplatu te adresu.

Žiro-račun HDL-a je 2500009-1101282675 (Addiko Bank d.d.), a OIB HDL-a je 28552372292.

Kod uplata iz inozemstva obavezno koristiti međunarodni broj računa (IBAN): HR43 2500 0091 1012 8267 5 i identifikacijsku šifru banke (BIC): HAABHR22 kod Addiko Bank d.d. Zagreb.

Ukoliko članarinu plaćate kao fizička osoba u polje poziv na broj odobrenja stavite vaš OIB.

Ukoliko članarinu uplaćuje institucija ili tvrtka potrebno je popuniti polje broj računa platitelja sa žiro-računom institucije ili tvrtke.

Zainteresirane osobe iz državne uprave ili ustanova koje se financiraju iz državnog proračuna obavezno nas zatražite račun prije uplate te u polje poziv na broj odobrenja stavite broj računa koji vam je ispostavljen, jer se u protivnom kao uplatitelj pojavljuje državni proračun.

Nakon uplate skeniranu uplatnicu zajedno s vašim podacima pošaljite na tajnistvo@hdl.hr.

Za sve dodatne informacije obratite se na tajnistvo@hdl.hr ili na broj 01/ 8896 443.

 

PRISTUPNICA
ZA ČLANSTVO

ETIČKI
KODEKS

Članstvo za pravne osobe

ČLANSTVO ZA PRAVNE OSOBE

Hrvatsko društvo lobista omogućuje učlanjenje i pravnim osobama. Privatne tvrtke i druge organizacije mogu postati naši članovi, a potreba za takvim članstvom pokazala se u zadnjih šest godina djelovanja HDL-a kroz koje su se zaposlenici mnogobrojnih konzultantskih tvrtki, odvjetničkih ureda i PR agencija te pojedinci iz drugih sektora učlanili u HDL. Društvo trenutno broji 80 članova koji su fizičke osobe, a otvaranjem mogućnosti za članstvo pravnim osobama povećavaju se mogućnosti za suradnju na projektima od zajedničkih interesa kao i doprinos formiranju zanimanja lobist koje u Hrvatskoj još nije definirano.

Oblik članstva za pravne osobe podrazumijeva da se tvrtka učlani u HDL kako bi određeni zaposlenici te tvrtke (u nastavku: Tvrtke) imali koristi od godišnjih aktivnosti HDL-a.

Tvrtke se u članstvo prima na isti način kao i individualne članove – uz pravo diskrecije unutar Upravnog odbora HDL-a i dvije pisane preporuke članova HDL-a.

Članstvo za pravne osobe podrazumijeva detaljnu ponudu HDL-a za dva referentna zaposlenika Tvrtke koja se sastoji od popusta na sudjelovanje u našim aktivnostima, pretplate na publikacije HDL-a te velike poslovne mreže. Tvrtka je također upisana u registar korporativnih članova HDL-a koji je javan na našoj web stranici, a referentni zaposlenici Tvrtke dobivaju informacije o radu HDL-a na mjesečnoj bazi putem newslettera i dodatnih obavijesti.

Tvrtka plaća članarinu na godišnjoj bazi u iznosu od 625 € godišnje.

Uplatom članarine, članstvo traje do 31. prosinca godine u kojoj je izvršena uplata.

Tvrtke koje se učlanjuju po prvi puta plaćaju članarinu za tekuću godinu ovisno o broju preostalih mjeseci u toj godini (ako se Tvrtka učlanjuje u lipnju, platit će članarinu za 6 mjeseci, znači do početka sljedeće kalendarske godine. U novoj kalendarskoj godini platit će punu članarinu za tu godinu).

Uplatu izvršava Tvrtka na žiro račun HDL-a.

Svaka pravna osoba ima dva glasa na skupštini HDL-a.

Ovlaštena osoba dužna je na prijavnom obrascu potvrditi da nije u stečajnom postupku, da se protiv nje ne vodi sudski proces, nema porezni dug te da nije kažnjavana u prošlosti.

Dva referentna predstavnika Tvrtke će imati značajan popust na aktivnosti HDL-a.
Aktivnosti uključuju:
– međunarodni simpozij HDL-a;
– poslovne ručkove;
– lobističke seminare;
– pravo na javni registar pravnih članova HDL-a;
– newsletter HDL-a;
– korištenje knjižnice HDL-a;
– pretplatu na časopis HDL-a Umijeće lobiranja;
– pristup velikoj poslovnoj mreži.


 

Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Jozo Milićević

E-mail: milicevicj17@gmail.com

 

Član nadzornog odbora

Joško Luka Bogdan

PHARMACIA LABORATORIJ d.o.o.

E-mail: luka@pharmacia-laboratorij.hr

Član nadzornog odbora

Jakša Bilić Leksikografski zavod

E-mail: bilic.jaksa@gmail.com

bottom of page