top of page

Ustroj
 

Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR

Predsjednik
Ivan Žužul
ZBT Consulting d.o.o.
Email: iz@zbtconsulting.com

Potpredsjednica
Maja Pokrovac
Obnovljivi izvori energije RH
E-mail: pokrovac@gmail.com

Potpredsjednica
Milly Doolan
Euronavigator d.o.o.
Email: milly@euronavigator.be

Potpredsjednik
Marijan Banelli
Banelli d.o.o.
E-mail: marijan.banelli@banelli.biz

Član upravnog odbora
Josip Rupčić
NAVAL AGENT d.o.o.
E-mail: josiprupcic.croatia@gmail.com

Član upravnog odbora
Fabijan Popović
Bolt Services HR d.o.o.
E-mail: fabijan.popovic@gmail.com

Član Upravnog odbora
Ivan Gjurašić
Odvjetničko društvo Gjurašić, Fak & partneri d.o.o.
E-mail: gjurasic@vip.hr

Član Upravnog odbora
Srđan Javorčić
CIO d.o.o.
E-mail: cio@st.t-com.hr

Glavni tajnik HDL
Zdravko Ivić
ALPHEUS d.o.o.
E-mail: zdravko.ivic@alpheus.hr

Partneri

PARTNERI

Društvo Lobista Srbije
Association Of Accredited Public Policy Advocates To The European Union

SUD ČASTI

SUD ČASTI

Predsjednik

Tomislav Madžar

E-mail: madzar.tomislav@gmail.com

 

Član Suda časti

Danijela Bradamante Sveučilište u Rijeci

E-mail: dbradamante@uniri.hr

 

Član Suda časti

Lucija Grubišić WOLT ZAGREB d.o.o.

E-mail: lucija.grubisic@wolt.com

bottom of page