top of page
Image by Rock Staar

Članstvo za pravne osobe

Hrvatsko društvo lobista omogućuje učlanjenje i pravnim osobama. Privatne tvrtke i druge organizacije mogu postati naši članovi, a potreba za takvim članstvom pokazala se u zadnjih šest godina djelovanja HDL-a kroz koje su se zaposlenici mnogobrojnih konzultantskih tvrtki, odvjetničkih ureda i PR agencija te pojedinci iz drugih sektora učlanili u HDL. Društvo trenutno broji 80 članova koji su fizičke osobe, a otvaranjem mogućnosti za članstvo pravnim osobama povećavaju se mogućnosti za suradnju na projektima od zajedničkih interesa kao i doprinos formiranju zanimanja lobist koje u Hrvatskoj još nije definirano.

Oblik članstva za pravne osobe podrazumijeva da se tvrtka učlani u HDL kako bi određeni zaposlenici te tvrtke (u nastavku: Tvrtke) imali koristi od godišnjih aktivnosti HDL-a.

Tvrtke se u članstvo prima na isti način kao i individualne članove – uz pravo diskrecije unutar Upravnog odbora HDL-a i dvije pisane preporuke članova HDL-a.

Članstvo za pravne osobe podrazumijeva detaljnu ponudu HDL-a za dva referentna zaposlenika Tvrtke koja se sastoji od popusta na sudjelovanje u našim aktivnostima, pretplate na publikacije HDL-a te velike poslovne mreže. Tvrtka je također upisana u registar korporativnih članova HDL-a koji je javan na našoj web stranici, a referentni zaposlenici Tvrtke dobivaju informacije o radu HDL-a na mjesečnoj bazi putem newslettera i dodatnih obavijesti.

Tvrtka plaća članarinu na godišnjoj bazi u iznosu od 625 € godišnje.

Uplatom članarine, članstvo traje do 31. prosinca godine u kojoj je izvršena uplata.

Tvrtke koje se učlanjuju po prvi puta plaćaju članarinu za tekuću godinu ovisno o broju preostalih mjeseci u toj godini (ako se Tvrtka učlanjuje u lipnju, platit će članarinu za 6 mjeseci, znači do početka sljedeće kalendarske godine. U novoj kalendarskoj godini platit će punu članarinu za tu godinu).

Uplatu izvršava Tvrtka na žiro račun HDL-a.

Svaka pravna osoba ima dva glasa na skupštini HDL-a.

Ovlaštena osoba dužna je na prijavnom obrascu potvrditi da nije u stečajnom postupku, da se protiv nje ne vodi sudski proces, nema porezni dug te da nije kažnjavana u prošlosti.

Dva referentna predstavnika Tvrtke će imati značajan popust na aktivnosti HDL-a.
Aktivnosti uključuju:
– međunarodni simpozij HDL-a;
– poslovne ručkove;
– lobističke seminare;
– pravo na javni registar pravnih članova HDL-a;
– newsletter HDL-a;
– korištenje knjižnice HDL-a;
– pretplatu na časopis HDL-a Umijeće lobiranja;
– pristup velikoj poslovnoj mreži.

Za sva pitanja i dodatne informacije obratite se tajništvu HDL-a na tajnistvo@hdl.hr ili 01 8896 443

bottom of page