top of page
Image by Rock Staar

Članstvo za fizičke osobe

Članom HDL-a može postati svaka poslovno sposobna domaća i strana fizička osoba. Za primanje u članstvo HDL-a kandidat mora ispuniti pristupnicu, potpisati Etički kodeks, dostaviti životopis i platiti članarinu za tekuću godinu.

Pristupnica se može ispuniti u elektronskom obliku i zajedno sa životopisom poslati na tajnistvo@hdl.hr.

Na pristupnici je obavezno navesti dva člana HDL-a za preporuku te priložiti zamolbu za učlanjenje u kojoj ćete obrazložiti zašto želite postati član HDL-a. O vašoj zamolbi odlučit će Upravni odbor na prvoj sljedećoj sjednici.

Sljedeći korak je potpisivanje Etičkog kodeksa čime se članovi obvezuju na ponašanje u skladu s njegovim odredbama. Etički kodeks potrebno je potpisati vlastoručno te skeniranog poslati na tajnistvo@hdl.hr ili dostaviti poštom na adresu:

Hrvatsko društvo lobista
Ilica 5 (Oktogon)
10 000 Zagreb

Nakon toga slijedi plaćanje članarine koja iznosi 250 € godišnje, a možete je uplatiti po računu koji ćemo vam uspostaviti po prijavi u članstvo ili gotovinom u dogovoru s Tajništvom HDL-a.

U polje platitelj obavezno navesti vaše ime i prezime ili naziv institucije koja vrši uplatu te adresu.

Žiro-račun HDL-a je 2500009-1101282675 (Addiko Bank d.d.), a OIB HDL-a je 28552372292.

Kod uplata iz inozemstva obavezno koristiti međunarodni broj računa (IBAN): HR43 2500 0091 1012 8267 5 i identifikacijsku šifru banke (BIC): HAABHR22 kod Addiko Bank d.d. Zagreb.

Ukoliko članarinu plaćate kao fizička osoba u polje poziv na broj odobrenja stavite vaš OIB.

Ukoliko članarinu uplaćuje institucija ili tvrtka potrebno je popuniti polje broj računa platitelja sa žiro-računom institucije ili tvrtke.

Zainteresirane osobe iz državne uprave ili ustanova koje se financiraju iz državnog proračuna obavezno nas zatražite račun prije uplate te u polje poziv na broj odobrenja stavite broj računa koji vam je ispostavljen, jer se u protivnom kao uplatitelj pojavljuje državni proračun.

Nakon uplate skeniranu uplatnicu zajedno s vašim podacima pošaljite na tajnistvo@hdl.hr.

Za sve dodatne informacije obratite se na tajnistvo@hdl.hr ili na broj 01/ 8896 443.

bottom of page